Anna Axelsson

Födelsedatum:1895-12-27
Dödsdatum:1985-12-17
Gravsatt:1986-05-30
Ort:Törnevalla
Område: D
Gravnummer:TÖ D 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem