Axel Andersson

Födelsedatum:1906-07-31
Dödsdatum:1980-12-20
Gravsatt:1980-12-30
Ort:Gällstadv. Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 82, 83

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem