Folke Ivar Johansson

Födelsedatum:1905-07-04
Dödsdatum:1980-09-04
Gravsatt:1980-09-10
Ort:Linghems Gård
Område: D
Gravnummer:TÖ D 84, 85

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem