Gerd I-B. L. Johansson

Födelsedatum:1936-04-04
Dödsdatum:1986-07-16
Gravsatt:1986-07-25
Ort:Ärenprisv. Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 62, 63

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem