Gustaf Vilhelm Pettersson

Födelsedatum:1891-09-21
Dödsdatum:1978-08-24
Gravsatt:1978-08-31
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 3, 4, 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem