Helge Andersson

Födelsedatum:1902-01-08
Dödsdatum:1995-01-04
Gravsatt:1995-01-13
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 108, 109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem