Ingegerd Johansson

Födelsedatum:1918-03-31
Dödsdatum:2008-11-22
Gravsatt:2008-12-10
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 119, 120

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem