Karin Carlsson

Födelsedatum:1914-07-27
Dödsdatum:2007-08-22
Gravsatt:2007-09-07
Ort:Linköping
Område: D
Gravnummer:TÖ D 30, 31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem