Karl Åke Wall

Födelsedatum:1922-12-17
Dödsdatum:1988-01-27
Gravsatt:1988-02-16
Ort:Törnevalla
Område: D
Gravnummer:TÖ D 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem