Karl Elias " Elis" Johansson

Födelsedatum:1906-07-27
Dödsdatum:1978-02-09
Gravsatt:1978-02-17
Ort:Himmelslund
Område: D
Gravnummer:TÖ D 44, 45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem