Karl Gunnar Persson

Födelsedatum:1898-06-11
Dödsdatum:1983-04-04
Gravsatt:1983-04-15
Ort:Askebyvägen Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 70, 71

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem