Karl Viktor Johansson

Födelsedatum:1915-07-21
Dödsdatum:1979-07-10
Gravsatt:1979-07-18
Ort:Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 32, 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem