Linda Sundin

Födelsedatum:1992-04-27
Dödsdatum:1993-12-31
Gravsatt:1994-01-10
Ort:Älvestad
Område: D
Gravnummer:TÖ D 97, 98, 99

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem