Martin Pettersson-Esseteg

Födelsedatum:1995-06-05
Dödsdatum:1995-06-05
Gravsatt:1995-07-05
Ort:Västervik
Område: D
Gravnummer:TÖ D 27

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem