Per Åke Gustaf Persson

Födelsedatum:1941-03-22
Dödsdatum:1981-03-25
Gravsatt:1981-04-11
Ort:Linköping
Område: D
Gravnummer:TÖ D 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem