Per Oskar Nils Pettersson

Födelsedatum:1902-06-13
Dödsdatum:1985-09-27
Gravsatt:1985-10-11
Ort:Askebyvägen Linghem
Område: D
Gravnummer:TÖ D 66, 67

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem