Stig Andersson

Födelsedatum:1914-12-04
Dödsdatum:1998-12-15
Gravsatt:1999-01-07
Ort:Törnevalla
Område: D
Gravnummer:TÖ D 144, 145

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem