Sven Elof Åke Andersson

Födelsedatum:1923-09-25
Dödsdatum:2016-10-06
Gravsatt:2016-11-25
Ort:Ljungsbro
Område: D
Gravnummer:TÖ D 112, 113

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem