Bernt-Erik Henrysson

Födelsedatum:1942-07-19
Dödsdatum:2010-10-18
Gravsatt:2010-10-29
Ort:Alfta
Gravnummer:A 20 06
A 20   06
A 20   06

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se