Karl Åke Johansson

Födelsedatum:1924-04-29
Dödsdatum:2011-10-03
Gravsatt:2011-10-14
Ort:Alfta
Gravnummer:A 20 31
A 20   31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se