Lars-Erik Lasse Eriksson

Födelsedatum:1949-10-31
Dödsdatum:2014-04-16
Gravsatt:2014-05-09
Ort:Viksjöfors
Gravnummer:A 20 16

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se