Rolf Ossian Andersson

Födelsedatum:1933-05-02
Dödsdatum:2012-06-19
Gravsatt:2012-07-12
Ort:Edsbyn
Gravnummer:A 20 09

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se