Stig Carlsson

Födelsedatum:1927-04-26
Dödsdatum:2010-12-30
Gravsatt:2011-01-21
Ort:Alfta
Gravnummer:A 20 07
A 20   07
A 20   07

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se