Anders Andersson

Födelsedatum:1905-03-28
Dödsdatum:1965-12-20
Gravsatt:1965-12-27
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 34
A A   34
A A   34
A A   34
A A   34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se