Ann-Marie Olsson

Födelsedatum:1934-07-05
Dödsdatum:2007-01-08
Gravsatt:2007-01-22
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 77
A A   77
A A   77
A A   77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se