Anna Elisabeth Eriksson

Födelsedatum:1896-10-29
Dödsdatum:1936-08-12
Gravsatt:1936-08-16
Område: A
Gravnummer:A A 28
A A   28
A A   28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se