Anna Hansson

Födelsedatum:1883-05-20
Dödsdatum:1931-07-01
Gravsatt:1931-07-08
Ort:Sunnanåker 2
Område: A
Gravnummer:A A 101
A A  101
A A  101
A A  101

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se