Brita Eriksson

Födelsedatum:1841-12-09
Dödsdatum:1918-09-26
Gravsatt:1918-10-06
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 13
A A   13
A A   13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se