Brita Hedlund

Födelsedatum:1910-04-24
Dödsdatum:2003-03-11
Gravsatt:2003-05-06
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 19
A A   19
A A   19
A A   19
A A   19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se