Elsa Elisabeth Hansson

Födelsedatum:1886-06-12
Dödsdatum:1974-07-12
Gravsatt:1974-07-17
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 39
A A   39
A A   39
A A   39

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se