Erik Arne Kvist

Födelsedatum:1907-01-24
Dödsdatum:1954-03-22
Gravsatt:1954-04-03
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 68
A A   68
A A   68
A A   68
A A   68
A A   68

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se