Erik Olsson

Födelsedatum:1849-09-09
Dödsdatum:1923-11-26
Gravsatt:1923-12-02
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 14
A A   14
A A   14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se