Gunnar Herman Liljestrand

Födelsedatum:1902-09-15
Dödsdatum:1980-04-02
Gravsatt:1980-04-19
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 90
A A   90
A A   90
A A   90
A A   90
A A   90

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se