Gunnar Valfrid Olsson

Födelsedatum:1899-10-12
Dödsdatum:1920-11-03
Gravsatt:1920-11-14
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 8
A A    8
A A    8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se