Helga Vilhelmina Larsson

Födelsedatum:1915-03-01
Dödsdatum:1953-12-29
Gravsatt:1954-01-10
Ort:Viksjöfors
Område: A
Gravnummer:A A 80
A A   80
A A   80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se