Helge Karlsson Brummer

Födelsedatum:1899-06-13
Dödsdatum:1971-09-04
Gravsatt:1971-09-11
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 43
A A   43
A A   43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se