Johan Aron Gustafsson Heijman

Födelsedatum:1841-03-20
Dödsdatum:1891-04-26
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 53
A A   53
A A   53
A A   53
A A   53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se