Jonas Henry Jonlars

Födelsedatum:1926-11-07
Dödsdatum:1988-10-03
Gravsatt:1989-05-15
Ort:Bollnäs
Område: A
Gravnummer:A A 6
A A    6
A A    6
A A    6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se