Jonas Olsson

Födelsedatum:1851-05-01
Dödsdatum:1900-11-08
Gravsatt:1900-11-14
Ort:Svedja
Område: A
Gravnummer:A A 84
A A   84
A A   84
A A   84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se