Karin Andersson

Födelsedatum:1883-09-05
Dödsdatum:1970-07-17
Gravsatt:1970-07-25
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 55
A A   55
A A   55
A A   55

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se