Karin Olsson

Födelsedatum:1837-09-30
Dödsdatum:1919-11-26
Gravsatt:1919-12-07
Område: A
Gravnummer:A A 31
A A   31
A A   31
A A   31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se