Karl Johan Enberg

Födelsedatum:1874-05-05
Dödsdatum:1954-12-29
Gravsatt:1955-01-06
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 52
A A   52
A A   52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se