Kerstin Dagmar Andersson

Födelsedatum:1929-09-27
Dödsdatum:2015-03-16
Gravsatt:2015-05-21
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 81
A A   81
A A   81
A A   81

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se