Kerstin Johansson

Födelsedatum:1848-04-08
Dödsdatum:1921-10-04
Gravsatt:1921-10-09
Ort:Gundbo 5
Område: A
Gravnummer:A A 20
A A   20
A A   20
A A   20
A A   20
A A   20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se