Lars John Larsson

Födelsedatum:1908-05-14
Dödsdatum:1954-05-07
Gravsatt:1954-05-16
Område: A
Gravnummer:A A 82
A A   82
A A   82
A A   82
A A   82
A A   82
A A   82

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se