Lars Larsson

Födelsedatum:1850-11-16
Dödsdatum:1920-08-10
Gravsatt:1920-08-15
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 25
A A   25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se