Nikolaus Bernhard Hallberg

Födelsedatum:1856-12-17
Dödsdatum:1936-11-14
Gravsatt:1936-11-26
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 9
A A    9
A A    9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se