Olov Andersson

Födelsedatum:1887-03-09
Dödsdatum:1927-03-07
Gravsatt:1927-03-13
Område: A
Gravnummer:A A 7
A A    7
A A    7
A A    7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se