Olov Göte Nilsson

Födelsedatum:1922-05-14
Dödsdatum:2004-06-26
Gravsatt:2004-07-09
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 33
A A   33
A A   33
A A   33
A A   33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se