Olov Konrad Larsson

Födelsedatum:1911-11-12
Dödsdatum:1971-11-27
Gravsatt:1971-12-09
Ort:Söderhamn
Område: A
Gravnummer:A A 64
A A   64
A A   64
A A   64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se